Informasjon

Besøksadresse: Linderudkollen Hoppsenter, Solemskogen, Oslo

Bankgiro:          0531 130 9988

E-post:             ostaker@live.no

Org. nr.:           983 902 006

Tilsluttet:          Norges Idrettsforbund

                      Norges Skiforbund

                      Oslo Idrettskrets

                      Oslo Skikrets

ISU:                Bydel Bjerke

Hjemmeside:    www.ostreakerskiklubb.no

 

Klubbens styre 2017

Leder:      Endre Landbø           Mobil: 95189647

Nestleder:  Arne Tiller               Mobil: 92800609

Kasserer:   Iren Svaleng            Mobil: 92647207

Sekretær:  Wenche Verpe          Mobil: 90042288

Styremedl: Trond Rune Åsvatne   Mobil: 97713551

Styremedl: Terje Olsen              Mobil: 45485317

Styremedl: Stein Arne Hoel        Mobil: 48051973

Vara:        Linn Lundhaug          Mobil: 98269321

Vara:        Arne Skoglund          Mobil: 46450248

Vara:        Øyvind Hjerpseth      Mobil: 90779742

 

Kontakt Hoppskole: Arne Tiller   Mobil: 92800609

Skioppmann: Pål Kalleberg        Mobil: 98057831