Informasjon

Besøksadresse: Linderudkollen Hoppsenter, Solemskogen, Oslo

Bankgiro:          0531 130 9988

E-post:             ostaker@live.no

Org. nr.:           983 902 006

Tilsluttet:          Norges Idrettsforbund

                      Norges Skiforbund

                      Oslo Idrettskrets

                      Oslo Skikrets

ISU:                Bydel Bjerke

Hjemmeside:    www.ostreakerskiklubb.no

 

Klubbens styre 2019

Leder:      Endre Landbø           Mobil: 95189647

Nestleder:  Arne Tiller               Mobil: 92800609

Kasserer:   Iren Svaleng            Mobil: 92647207

Sekretær:  Linn Lundhaug         Mobil: 

Styremedl: Pål Kalleberg          Mobil: 98057831

Styremedl: Terje Olsen              Mobil: 45485317

Styremedl: Stein Arne Hoel        Mobil: 48051973

Vara:        Stig Madsen             Mobil: 

Vara:        Arne Skoglund          Mobil: 46450248

Vara:        Camilla Andres         Mobil: 

 

Kontakt Hoppskole: Arne Tiller   Mobil: 92800609

Skioppmann: Pål Kalleberg        Mobil: 98057831