Klubblokale

Medlemskap

Send en mail til ostaker@live.no med følgende informasjon:

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Tel/Mobil:

Født dato:

Ved familiemedlemskap legg til navn og fødtselsdato på familie medlemmene

Medlemskontingent pr. år

Barn 0-18 år           kr. 150,-

Aktive over 18 år     kr. 400,-

Støttemedlemmer    kr. 150,-

Familiemedlemskap  kr. 400,-