En flott vinterdag

Slik startet det

På slutten av 50 og begynnelsen på 60 tallet merket mange Osloklubber at interessen for hoppsporten gikk karftig ned og rekrutteringen var lik 0. Klubber som hadde hatt store hoppgrupper ble sittende igjen med 1 og 2 aktive. Dette medførte at Oslohopperne fra forskjellige klubber gjerne slo seg sammen når de reiste ut på renn.

På vei hjem etter et renn i Sysselbäck i Sverige i 1963 gjorde Oslohopperne et stopp av nødvendig karakter omtrent ved Riksgrensen og her ble tanken om å starte en egen hoppklubb for hopperne fra Oslo regionen luftet. Ragnar Mathiesen, den gang Bekkelagshopper tente på ideen og tok på seg oppgaven å kalle inn til et møte.

Møte fant sted i Velhuset på Manglerud Gård onsdag 24. april 1963 med 13 personer tilstede. Praten gikk lystig og man ble ganske raskt enig om at de skulle forsøke å starte en ny hoppklubb. Et navn måtte klubben ha og mange forslag ble fremmet. Ettersom møte fant sted på østsiden av byen og det var en klubb på vest siden som het Vestre Aker, kom de frem til at Østre Aker Skiklubb kunne være et bra navn, og slik ble det. På møte ble det nedsatt et interimstyre med Arvid Knutsen som leder og deres første oppgave var å søke medlemskap i Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund.

Det ingen av de tilstedeværende var klar over, var at Østre Aker Skiklubb hadde eksistert tidligere fra 1892 til 1902 og stort sett drevet av en mann alene, Aksel Refstad. Han var en av datidens store hoppere, tok sin første kongepokal i 1897 og bl.a. tildelt Holmenkollmedaljen i 1901.

På et styremøte i den ny opprettede Østre Aker Skiklubb 27. november 1963 var godkjennelsen fra både Idrettsforbundet og Skiforbundet mottatt, det betød at medlemmene fra 1. januar i 1964 kunne starte i renn for sin nye klubb.

At det dukket opp en ny klubb på startlistene falt ikke helt i god jord hos alle og vi ble ganske fort dømt nedenom og hjem. Men med stort pågangsmot, godt kammeratskap og den rette dugnads ånd, lever klubben i beste velgående mer enn 50 år etter starten.

Fra en spe start har medlemstallet de siste årene stabilisert seg på rundt 100 medlemmer. Vi startet som en ren hoppklubb, men ingen regler uten untak, vi har hatt både langrennsløpere og alpinister som medlemmer.

Klubben har helt siden starten hatt Linderudkollen som faste tilholdsted for trening, konkurranser og sosiale aktiviteter. De 10 første årene hadde vi ikke noe eget lokale, så møter ble gjerne avholdt inne i en krok i kafeen. Ting forandret seg da Kommunen tok over anlegget i 1973. Vi inngikk da en avtale med Kommunen om å drifte hoppanlegget, med å delta i preparering og holder bakkene åpne, og kjører skitrekket til fastsatte tider. Siden 1973 har vi også hatt et eget klubblokale på stedet.

Klubben arrangerer årlig hopprenn av forskjellige typer, både på plast og på snø. Vi arrangerer hver vinter hoppskole for barn fra 5-6 år og oppover i minibakkene. Klubben har et 20-tall barnehoppski og støvler som lånes ut gratis.

Hoppskolerenn i småbakkene
Plastrenn i K-39
Premieutdeling etter klubbrenn
lagt til handlevogn